Biografi:

Født i Thy i 1951

Kom på dagbladenes forside for kontroversiel skolekomedie  på Thisted Gymnasium i 1970.

Lavede musical sammen med troubadouren Johnny Madsen på Nr. Nissum Seminarium i 1971.

Uddannet lærer 1975 og har været ansat i Folkeskolen på  fuld tid lige siden.

Uddannet Mag. Art. i Filmvidenskab fra Københavns Universitet 1984.

Undervist på HF 1987-1992

Undervist på DLH 1990

Skriver til diverse dagblade og tidsskrifter i ind- og udland.

Foredragsrække i 90erne om børns påvirkning af film, TV og video.

Ser 600-700 film om året plus diverse TV-serier.

Ivrig motionsløber

Gift med den samme siden 1975 med to voksne døtre.